Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti?

30.5.2018

Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti?

Najít vhodného zaměstnavatele je jedna věc, a podepsat správný dokument, díky kterému budete moci práci vykonávat, je věc druhá. Práci můžete vykonávat na základě klasické pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce. Podívejte se, která z nich je nejvýhodnější právě pro vás.

Pracovní smlouva

Klasický pracovní poměr obvykle vzniká na základě písemné pracovní smlouvy a v tomto případě je zaměstnavatel zavázán k pravidelnému odvádění sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, ale z části si tato pojištění platí také sám zaměstnanec. Zaměstnavateli tak plynou náklady na zaměstnance z hrubé mzdy a 34 % z této hrubé mzdy.

Při podpisu klasické pracovní smlouvy vzniká automaticky zaměstnanci nárok na placenou dovolenou, která je minimálně 20 dnů v roce.

Dohoda o pracovní činnosti

Uzavírá se též písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, často je chápána jako práce na částečný úvazek nebo brigáda. Nejvíce je uplatňována u studentů či rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Dohoda umožňuje vykonávat práci v průměru dvaceti hodin týdně, což představuje asi polovinu klasického pracovního úvazku.

Při této dohodě vzniká účast zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění. Výhodou tedy je, že doba, kterou zaměstnanec na tuto dohodu pracuje, se do důchodu počítá. To znamená nutnost zaměstnance i zaměstnavatele odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění, čímž tato dohoda značně připomíná klasickou pracovní smlouvu.

Při uzavření dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen zaměstnance přihlásit na Okresní správu sociálního zabezpečení a také příslušnou zdravotní pojišťovnu. Měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění by se nemusely odvádět pouze v případě, že by se jednalo o práci skutečně velice malého rozsahu, tedy do výdělku 2 500 korun měsíčně. Při této dohodě platí nárok zaměstnance na nemocenskou. Příjmy z této dohody jsou daněny.

Dohoda o provedení práce

Je velice oblíbená a dalo by se říci, že je také často využívaná. Je uzavíraná písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to na určitou dobu nebo na provedení nějakého úkolu. Tato dohoda udává, že je možné na jejím základě u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok.

U obou dohod je nutné dodržovat minimální mzdu a obě dvě dohody jsou vhodné při různých formách výdělků nebo brigádách.

U dohody o provedení práce se zaměstnanec stará o to, aby za něj bylo odvedeno minimální zdravotní pojištění, které však může být odváděno z jeho jiného zaměstnání, kde působí v klasickém pracovním poměru.

Tato dohoda je výhodná zejména ve chvíli, kdy měsíční příjem zaměstnance nepřesáhne 10 000 korun českých, protože pak zaměstnanec ani zaměstnavatel nemá povinnost platit sociální ani zdravotní pojištění. V opačném případě tato povinnost vzniká a pak je dohoda velice podobná dohodě o pracovní činnosti.

Ani v jednom případě dohod nemá zaměstnanec nárok na dovolenou a nemůže čerpat ani žádné jiné výhody, které plynou například z pracovní smlouvy.

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury