Gender i v důchodu, co s tím?

12.3.2019

Gender i v důchodu, co s tím?

Genderovská tématika je problémem mnoha států Evropské unie a Česká republika rozhodně netvoří žádnou výjimku. Dokonce jsou zde některé rozdíly mezi muži a ženami skutečným problémem, který lze jen těžko vyřešit. Že je gender problémem v zaměstnání všichni víme, ale že představuje komplikaci při rozdělování důchodů, už se může zdát jako méně známá informace.

 

Rozdílné úrovně důchodů mezi muži a ženami jsou problémem. To si uvědomuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a celou situaci začíná pomalu analyzovat a řešit. Konkrétně se touto problematikou zabývá Komise pro spravedlivé důchody, která má připravené podklady od samotného ministerstva práce a sociálních věcí. Rozdíly v důchodech mužů a žen jsou bohužel natolik rozdílné, že v této chvíli lze hovořit pouze o určité eliminaci.

 

V poslední době bylo zjištěno, že ani souběžné vyplácení důchodů nevede ke stejným výsledkům. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že: „souběžně vyplácených vdovských důchodů byl příjem žen po přiznání starobního důchodu na konci roku 2017 o 13,5 % (téměř 1 800 Kč) nižší než průměrný starobní důchod mužů.“ Právě proto byly hledány hlavní příčiny této neshody.

 

Těmi je dle ministerstva rozdílná úroveň odměňovaní na trhu práce, což u žen způsobuje nižší vyměřovací základ. Dalším problémem je nižší důchodový věk žen, se kterým souvisí také kratší doba pojištění. Za jednu z příčin je považován také fakt, že ženy, které mají tři děti a více se na trhu práce chovají jinak, tedy že je v jejich kariéře delší proluka, což pak znamená významné individuální dopady na tyto osoby.

 

Eliminovat tyto skutečnosti je pak možné několika způsoby, a to srovnáním důchodového věku u žen i mužů, či snižováním platových rozdílů mezi muži a ženami. V rámci fungování důchodového systému je pak v plánu například zavedení paušální zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě o pevnou částku nebo například zavedení fiktivního vyměřovacího základu (fiktivního „výdělku“ bez platby pojistného) za dobu péče o dítě.

 

 

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury