Když příjem z práce nestačí: bezplatné obědy pro děti

22.3.2019

Když příjem z práce nestačí: bezplatné obědy pro děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí již uvolnilo 80 milionů korun na obědy pro děti ve školním roce 2018/2019. Z tiskové zprávy ministerstva vyplývá, že peníze budou určeny na obědy dětí, jejichž rodiče si takové placení nemohou dovolit. Jedná se o pomoc dětem, která je ministerstvem činěna již pátým rokem.

Jedná se o výzvu Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP), do které se opět mohou hlásit jednotlivé kraje České republiky. Bezplatné stravování pro nemajetné děti si letos vysloužilo z rozpočtu více než 80 milionů korun. Ministerstvo uvádí, že: „Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je určena pro děti ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi.“ Nejvíce tuto pomoc přitom čerpají děti Moravskoslezského či Ústeckého kraje. Na třetím místě je pak kraj Jihomoravský.

Ministerstvo zmiňuje, že „Rodiče, kteří o pomoc projeví zájem, musí během května a června 2019 prostřednictvím Úřadu práce vyplnit potvrzení, že dávky v hmotné nouzi pobírají a souhlasí se zapojením dítěte do projektu.“

Pro některé děti se jedná o úplně první zajištěnou stravu v institucích jako je škola či školka. Ukazuje se přitom celá řada pozitivních dopadů. Zejména lze pozorovat zlepšení jejich docházky, schopnost soustředit se a ve škole pracovat, čímž se lepší také jejich prospěch. Za hlavní přínos lze považovat to, že děti „nejsou vyčleněny z kolektivu kamarádů a zapojují se do volnočasových aktivit, které se často konají právě po obědě.“ A proto se tato investice skutečně může vyplatit.

Pro letošní rok je však připravena určitá novinka: „Novinkou pro kraje je možnost hradit osobní náklady na zaměstnance pověřené administrací projektů z OP PMP.“ MPSV má dostatek volných finančních prostředků, a tak může nabídnout pomoc ve všech čtrnácti krajích České republiky.

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury