Podívejte se, jak bude vypadat trh práce do roku 2050 dle prognóz ČSÚ

19.7.2018

Podívejte se, jak bude vypadat trh práce do roku 2050 dle prognóz ČSÚ

Trh práce se mění, stejně jako se mění demografické faktory společnosti. Dle minulého chování a prognóz v oblasti technologie a technického pokroku lze odhadovat, že se však trh práce bude určitým směrem ubírat. Alespoň dle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V první řadě autoři předpokládají značné změny ve věkovém složení obyvatel. Zejména jde o to, že zatímco v roce 2020 se ve společnosti pohybuje asi 20 % obyvatelstva ve věku 65+, v roce 2050 bude tento podíl již dávno za hranicí 30 %, přesně 31, 9 %. Pro trh práce to znamená skutečně velice významnou změnu v tom, kolik pracujících připadne na jednu osobu pobírající starobní důchod. Index demografického zatížení tak v roce 2020 tvoří 54, 8, zatímco v roce 2050 bude tento index již dosahovat hodnoty 80.

Změní se také index ekonomického zatížení, který zaznamenává počet osob bez práce a ten se za zkoumaných 30 let má dle odhadů zvýšit o 43 bodů, tedy z původní hodnoty 121, 5 na 164, 9. Podíl zaměstnaných osob samozřejmě poklesne, a to jak v případě žen, tak i mužů. Odborníci však součaně nepředpokládají, že by se jakýmkoliv způsobem měla změnit genderovská otázka a ani zaměstnanost podle věkových struktur.

Odborníci přitom rozlišují různé modely a to Německý, Švédský a optimální či ČR model, který je neměnný. Z prognóz jendoznačně vyplývá, že pokud nebude změněna úroveň zaměstnosti, je zcela jisté, že postupně bude docházet k úbytku pracovníků na trhu práce v České republice.

 

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury