Pozor na intimní zónu

Nevhodné narušení intimní zóny při pohovoru, může mít katastrofální následky!

Představme si, že se kolem nás rozprostírá neviditelná bublina, která nás chrání před vpády druhých lidí do naší osobní zóny. Tuto „prostorovou bublinu" kolem sebe mají všichni -  muži, ženy a dokonce i děti. Její velikost může určovat kultura dané země, zda žijeme ve městě nebo na vesnici, i náš sociální status. Také fakt, zdali jsme v kontaktu se stejným pohlavím nebo příslušníkem pohlaví opačného má vliv na náš osobní prostor a jeho ochranu.Komunikační zony

Smyslem bubliny je co největší obranné pásmo pro případ, že by se setkání ukázalo být ohrožující. Z toho vyplývá, že čím lépe někoho známe a důvěřujeme mu, tím menší prostor mezi sebou a jím udržujeme. Když vetřelce neznáme a nedůvěřujeme mu, náš osobní prostor se rozšiřuje a my se tak chráníme před potenciálně nebezpečným vpádem.

Při jednání s neznámými lidmi nebo během náhodného setkání mezi čtyřma očima je vnější obvod osobního prostoru ovlivňován dvěma protichůdnými požadavky. Prvním je potřeba být dostatečně blízko, tak, abychom slyšeli, co druhý říká a abychom mohli sledovat jeho neverbální signály. Současně si nepřejeme být natolik blízko, abychom byli ohroženi, pokud by ze strany protějšku došlo k agresivnímu projevu.

Edward T. Hall v jedné ze svých revolučních studijních prací o efektu vzdálenosti na řeč těla definoval čtyři hlavní zóny osobního prostoru: intimní, osobní, společenskou a veřejnou. Každá z nich reprezentuje velikost „bubliny", kterou si udržujeme v průběhu setkání rozličného charakteru. Manipulací s těmito vzdálenostmi můžeme docílit rychlejšího utváření důvěrnějších vztahů a prohlubovat jejich intenzitu. Rovněž tak se můžeme účinněji prosadit vůči druhým, informovat o svém postavení a dát najevo svoji autoritu.Ukazky naruseni intimni zony

Čtyři osobní zóny v kostce:

Vzdálenost intimní – užší zóna  = Odstup: 15 cm nebo méně

Tato vzdálenost je určena pouze pro velmi intimní typ kontaktu, jako sexuální styk, objímání, útěchu a ochranu. Její hranice smí překračovat pouze naši nejbližší nebo několik typů cizích lidí, jako jsou dentisté a lékaři.  V této vzdálenosti nejsou zrakové vjemy tak důležité jako vjemy čichové a hmatové.

Vzdálenost intimní – širší zóna = Odstup: 15 – 45 cm

Do této zóny mají přístup naši příbuzní, manžel/manželka, partner/partnerka, děti, rodiče a blízcí přátelé. Přestože hmatový a čichový vjem je stále důležitý, zrakem již získáváme více informací, byť zkreslených, neboť zorné pole je při této blízkosti velmi omezeno a pouze v jeho malé části vidíme ostře. V pásmu ostrého vidění (prostorový úhel 15 stupňů) je větší část pozorovaného obličeje. Jeho rysy jsou však zvětšeny, stejně jako když někoho z velice blízké vzdálenosti vyfotíme.  Pro Evropany má tato zóna rozhodující význam, protože při narušení cizí i známou osobou vyvolává nárůst vzrušení. Záleží na charakteru setkání, které určí, zda vzrušení budeme vnímat jako příjemné nebo v nás naopak vyvolá nelibost, strach a nutnost k ústupu a hájemství osobního prostoru.

Vzdálenost osobní – užší zóna = Odstup: 45 – 90 cmznázornění osobni vzdalenosti užší

Aniž by vyvolali znepokojení, do této zóny mohou vstoupit pouze blízcí přátelé a příbuzní. V této vzdálenosti nám rysy obličeje druhého vystupují mnohem zřetelněji, stejně tak i jeho detaily jako například délka a tvar očních řas. To, jak moc si tento prostor lidé chrání, vidíme na veřejných prostranstvích- ve výtahu, dopravě, v čekárnách nebo restauracích. Ve vyznačování svého teritoria jsou značně kreativní. Jako bariéra často slouží kniha, taška, klobouk nebo řeč těla v podobě zkřížených paží či nohou, popřípadě kombinací obého.

Vzdálenost osobní – širší zóna = Odstup: 75 – 120 cmUkázka osobní zóny

Tento prostor je používán doslovně k „udržení si lidí od těla". Je to zóna, která odpovídá rozpětí normálního dosahu. Preferována je lidmi ze západních kultur, při rozhovorech se známými, obchodními partnery, kolegy a sousedy, se kterými mají dobré, nikoli ale důvěrné vztahy. V případě narušení cizí osobou máme tendenci opatrně ucouvnout. Jedná se o reakci instinktivní, více než uvědomovanou.

Vzdálenost společenská – užší zóna = Odstup: 1,2 – 2,1 m

V této zóně je vzájemný dotyk znemožněn a je tak vymezena pro setkání s cizími lidmi a neosobní jednání.

Vzdálenost společenská – širší zóna = Odstup: 2,1 – 3,7m

Tato vzdálenost je vhodná při schůzích, diskuzích, pohovorech a dalších setkáních, jejichž účelem je výměna důležitých, ale neosobních názorů. Všichni zúčastnění mají možnost být si blízko, což umožňuje vzájemnou komunikaci a předávání si informací. Zároveň však nedochází k náznaku intimnosti.

Vzdálenost veřejná – užší zóna = Odstup: 3, 7 – 7,6 m

Vzdálenost, která je používána při jednání s cizími lidmi. Pokud v průběhu setkání dojde k nečekaně negativnímu zvratu, poskytuje nám tato zóna dostatek vzdálenosti pro úhybný manévr.

Vzdálenost veřejná – širší zóna = Odstup: 7,6 m a více

Tato vzdálenost je oblíbená mezi přednášejícími a učiteli. Zvyšuje status a autoritu těch, kdo si tuto vzdálenost dokážou udržet. Historické postavy, ať už se jednalo o filozofy, generály, prezidenty či duchovní postavy, kolem sebe vždy měli prostor několika metrů, za nímž se shromáždili jejich posluchači a obdivovatelé.

 

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury