Práce mužů a žen není v České republice stejně ohodnocena

19.3.2018

Práce mužů a žen není v České republice stejně ohodnocena

Pro Českou republiku je typické, že ženy vydělávají méně než muži, a to za stejnou práci a při stejném počtu hodin strávených v práci. Bohužel to však není pouze problematika České republiky, kde jsou mezi muži a ženami v práci značné rozdíly, stejná situace se odehrává také v Evropské unii.

Ačkoliv se rozdíly v platech mezi muži a ženami mírně zmenšují, rozdíly v platech v genderovském pojetí jsou stále skutečně velké. Dle posledních statistických údajů České republiky, které pocházejí z roku 2016 je evidentní, že zatímco průměrný plat mužů se již v roce 2014 dotknul hranice 30 000 korun, v roce 2015 ji překonal a v roce 2016 se pohybuje na hranici 32 000 korun českých, průměrný plat žen v roce 2010 lehce přesáhl hranici 20 000 korun a během šestiletého období nebyl schopen překonat hranici ani 25 000 korun. V tomto roce se jí pouze dotkl.

Hodnota Gender pay gap (GPG), která však vychází z mediánových mezd je taktéž na špatné úrovni a stejně jako průměrné mzdy, dosahují i tyto hodnoty velice špatných výsledků. Konkrétně se jedná o to, že hodnota GPG je u průměrných mezd 21 % a v případě mediánových mezd se rovná 16 % v rozdíleném ohodnocení práce.

Dle údajů z roku 2016 na úrovni Evropské unie se jedná o to, že ženy vydělávaly v průměru o 16 % méně než muži. V přepočtu to vychází tak, že muž žijící v Evropě vydělal 1 euro za hodinu, zatímco žena žijící v Evropě si vydělala za stejnou dobu pouze 84 centů.

Ačkoliv instituce České republiky si uvědomují, že je třeba, aby byla práce žen a mužů ohodnocena úplně stejnou odměnou i přes vznik různých projektů a dotací tohoto cíle prozatím nebylo dosaženo.

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury