Trh práce na ni čekal dlouho, nyní přichází a jmenuje se eNeschopenka

4.1.2019

Trh práce na ni čekal dlouho, nyní přichází a jmenuje se eNeschopenka

Dnešní svět funguje zejména digitálně a lze hovořit o již zcela digitální společnosti. Ovšem v takovém případě je nutné zdigitalizovat všechno. Je proto docela zajímavé, že projekt, který nabídne odevzdávání neschopenky v její digitální podobě, přichází až nyní.

Elektronická neschopenka platí a je účinná od 1. ledna roku 2019, a to na základě stávajícího znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a jeho následných úprav k elektronizaci dočasných pracovních neschopností.

Celý projekt je rodělen do tří částí, které na sebe navazují. První část již platí a jde vlastně o novou informační službu, která je určená zaměstnavatelům. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí následující informace k této části projektu: „prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena.“ Současně zmiňuje, že „tato nová služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ, tj. s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo přístupovými údaji datové schránky).“

Druhá část projektu pak bude znamenat povinnost elektronické formy hlášení ze strany ošetřujícího lékaře a současné rozšíření hlášených údajů. Tato povinnost čeká lékaře nově od 1. července 2019. Zde se bude mimo jiné hlásit také pobyt místa zaměstnance nebo třeba i rozsah vycházek práce neschopného. Úplná elektronizace je naplánovaná na 1. ledna 2020.

 Prozatím elektronické neschopenky používají pouze některé orgány, ovšem doposud není a nebylo jejich používání povinné. V konkrétních číslech jde o 56 tisíc doktorů, kteří posílali formuláře o pracovní neschopnosti na Českou správu sociálního zabezpečení. V roce 2017 byl tento počet již mnohonásobně vyšší a jednalo se o více než 117 tisíc lékařů. Elektronické neschopenky je přitom možné takto sociální správě zasílat již od roku 2010.

Zpět na přehled článků

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury